anitaortiz

Anita Ortiz. Who smiles on a climb like that?! Photo: Thomas Martens

What say you?